Varemottak Hydro coil med QR kode

Her er en video tatt opp på mobil der Odoo app er installert, som viser hvordan man registrerer varemottak av coil fra Hydro, ved å scanne QG koden på etiketten

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Lars Åm
Last Update 05/24/2023
Completion Time 25 minutes
Members 7